Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

O nama

MKD CREDO CENTAR je mikrokreditno društvo sa sjedištem u Mostaru koje se bavi kreditiranjem na tržištu Bosne i Hercegovine.

MKD CREDO CENTAR je mlada tvrtka koja je počela s radom u studenom 2019. godine ali je od samog početka postavila visoke standarde i zahtjeve pred sebe s ciljem osiguranja visoke kvalitete svojih usluga, kreiranju proizvoda prema potrebama financijskog tržišta i povećanja zadovoljstva svojih klijenata.

MKD CREDO CENTAR želi biti drugačiji i kao svoje prioritete je odredio inovativnost, kvalitetu i stvaranje dugoročnog partnerstva s klijentima.

Misija

Prepoznatljiva, dostupna i brza organizacija, prilagođena najnovijim tehnologijama koja je spremna prepoznati potrebe građana uz pružanje visoko kvalitetne usluge i zaštite životne sredine.

Svojim djelovanjem kontinuirano potiče razvoj lokalne i šire društvene zajednice pružajući održive socijalno – financijske, edukativne i srodne usluge fizičkim i pravnim licima sa posebnim fokusom prema ženama, mladima, pojedincima koji žele da pokrenu vlastiti biznis, osobama sa invaliditetom te drugim kategorijama stanovništva sa ciljem financijske uključenosti.

Vizija

Težimo izgradnji prepoznatljivog mikrokreditnog Društva koje će dati puni doprinos pravljenju eko sustva u kom će svi radno aktivni građani BiH imati pristup financijskim sredstvima i podjednakim mogućnostima.

Vizija Društva je da svojim radom doprinese zelenoj i digitalnoj tranziciji ekonomije usmjerenoj na zadovoljstvo klijenata, zaposlenika i svih drugih sudionika.

Ključne vrijednosti

· Klijent na prvom mjestu
· Profesionalizam i kvaliteta usluge
· Timski rad
· Inovacija
· Poštenje i odgovornost