Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Krediti

Krediti za fizičke osobe

Krediti za pravne osobe


Pregled kredita

Kredit: Credo 300
Namjena: Nenamjenski
Iznos: 300 KM
Rok: 1 mjesec
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 25% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 669,10%
Kredit: Credo Cash
Namjena: Nenamjenski
Iznos: 300 - 3.000 KM
Rok: Do 18 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 25,99% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 26,76%-65,26%
Kredit: Credo Poljoprivredni Credo Bussines
Namjena: Financiranje trajnih i obrtnih sredstava
Iznos: 300 - 50.000 KM
Rok: Do 60 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 20,5% fiksno
Troškovi obrade: 1-2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 23,13%-64,50%
Kredit: Credo pozajnica za poljoprivredu
Namjena: Kratkoročna pozajmica za poljoprivrednike
Iznos: 300 - 3.000 KM
Rok: Do 12 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 21,5% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 29,09%-66,03%
Kredit: Credo Revolving
Namjena: Kredit za podršku tekućoj likvidnosti
Iznos: 300 - 10.000 KM
Rok: Do 12 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 18% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 24,37%-60,54%
Kredit: Credo pozajmnica za bussines
Namjena: Kratkoročna pozajmica za poljoprivrednike
Iznos: 300 - 3.000 KM
Rok: Do 12 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 21,5% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 29,09%-66,03%
Kredit: Credo Family
Namjena: Višenamjenski kredit
Iznos: 300 - 15.000 KM
Rok: Do 60 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 25,99% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 24,96%-66,03%
Kredit: Credo Standard
Namjena: Kredit za poboljšanje životnih uvjeta
Iznos: 300 - 50.000 KM
Rok: Do 60 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 21% fiksno
Troškovi obrade: 2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 23,74%-65,26%
Kredit: Credo Plus
Namjena: Kredit koji služi za zatvaranje obaveza u bankama i ostalim MKD društvima
Iznos: 300 - 50.000 KM
Rok: Do 60 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 20,5% fiksno
Troškovi obrade: 1-2%
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 23,13%-64,50%
Kredit: Credo Central+
Namjena: Kredit namjenjen pravnim i fizičkim osobama za financiranje troškova registracije
Iznos: 300 - 5000 KM
Rok: Do 12 mjeseci
Grace period: Nema
Kamatna stopa: 20,5% fiksno
Troškovi obrade: Od 30,00 do 60,00 KM
Dodatni troškovi: Mjenica 5,00 KM, Ovjera 4,00 KM
EKS*: 2,45%-110,84%