Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Umirovljenik/Penzioner kredit

Umirovljenički/penzionerski višenamjenski krediti. Temeljna svrha ove vrste kredita je omogućiti umirovljenicima/penzionerima pristup financijskim sredstvima za financiranje sezonske potrošnje (npr nabava ogrjeva i sl) te povećanje kvalitete života (kupnja odjeće, namještaja, vozila, financiranje popravaka i adaptacija u domaćinstvu i sl.).

Iznos kredita

300 KM - 3.000 KM

Rok otplate
do 24 mjeseca

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita

Kamatna stopa
Redovna kamata: 21,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Umirovljenik/Penzioner 300,00 KM 13 mjeseci 19,50% 1,5% 28,68%

Informativni izračun anuiteta

CREDO PLUS
Iznos kredita na 13 mjeseci na 18 mjeseci na 24 mjeseci
300,00 KM 25,79 19,36 15,20
1.500,00 KM 128,93 96,78 75,98
3.000,00 KM 257,86 193,57 151,96