Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Family kredit

Višenamjenski kredit

Iznos kredita

300 KM - 15.000 KM

Rok otplate
do 60 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% od odobrenog kredita (min. 20,00 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 25,99% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
1 do 6 mjeseci

Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM

EKS*: 24,96%-66,03%

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Family 10.000,00 KM 36 mjeseci 25,99% 2,00% (min. 20,00 KM)

*Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate kao i na minimalne iznose kredita i minimalne rokove otplate.


Informativni izračun anuiteta

CREDO FAMILY
Iznos kredita na 12 mjeseci na 24 mjeseca na 36 mjeseci na 48 mjeseci na 60 mjeseci
1.000,00 KM 95,53 53,87 40,29 33,71 29,93
5.000,00 KM 477,63 269,35 201,43 168,56 149,67
10.000,00 KM 955,25 538,7 402,85 337,12 299,35
15.000,00 KM 1432,88 808,04 604,28 505,68 449,02

*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.