Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Business Revolving kredit

Temeljna svrha ove vrste kredita je kratkoročno financiranje obrtnih sredstava zbog sezonskog povećanja zaliha, neusklađenosti između priljeva i odljeva ili povećanja opsega poslovanja.

Iznos kredita

3.000 KM - 20.000 KM

Rok otplate
do 12 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% od odobrenog kredita (min. 20,00 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 20% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Business Revolving 3.000,00 KM 36 mjeseci 20,00% 2,00% 23,91%

Informativni izračun anuiteta

CREDO BUSINESS REVOLVING
Iznos kredita na 6 mjeseci na 8 mjeseci na 12 mjeseci
3.000,00 KM 529,57 403,67 277,9
10.000,00 KM 1765,23 1345,56 926,35
15.000,00 KM 2647,84 2018,34 1389,52