Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo pozajmica za Business

Kratkoročna pozajmica za business

Iznos kredita

300 KM - 3.000 KM

Rok otplate
do 12 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 21,5% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM

EKS*: 29,09%-66,03%

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo pozajmica za Business 1.000,00 KM 12 mjeseci 21,50% 2,00% (min. 20,00 KM) 30,03%

*Navedene Efektivne kamatne stope (EKS) su obračunate na maksimalne iznose kredita i maksimalne rokove otplate kao i na minimalne iznose kredita i minimalne rokove otplate.


Informativni izračun anuiteta

CREDO POZAJMICA ZA BUSINESS
Iznos kredita na 6 mjeseci na 12 mjeseci
300,00 KM 53,20 28,00
500,00 KM 88,60 46,70
1.000,00 KM 177,30 93,40
2.000,00 KM 354,60 185,70
3.000,00 KM 532,00 280,10

*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.