Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo Auto kredit

Dugoročni namjenski krediti za kupovinu vozila

Iznos kredita

1.000 KM - 20.000 KM

Rok otplate
do 60 mjeseci

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna kamata: 20% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
1 do 6 mjeseci

Primjer obračuna Efektivne kamatne stope (EKS)

Vrsta kredita Iznos kredita Rok otplate NKS Troškovi obrade EKS
Credo Auto 6.000,00 KM 60 mjeseci 18,00% 1,50% 20,50%

Informativni izračun anuiteta

CREDO AUTO
Iznos kredita na 36 mjeseci na 48 mjeseci na 60 mjeseci
6.000,00 KM 216,90 176,20 152,40
8.000,00 KM 289,20 235,00 203,10
10.000,00 KM 361,50 293,70 253,90