Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Credo 300 kredit

Nenamjenski kredit

Iznos kredita

300 KM

Rok otplate
1 mjesec

Naknada za obradu kredita
2% odobrenog kredita (min. 20 KM)

Kamatna stopa
Redovna mjesečna kamata: 25% fiksna
Zatezna kamata: 10%

Grace period
Nema

Dodatni troškovi
Mjenica 5,00 KM · Ovjera 4,00 KM

EKS*: 669,10%

*Svi kreditni proizvodi vezani su valutnom klauzulom za EURO.
*MKD Credo Centar kredite iskazuje/odobrava u KM indeksiranim u EUR po srednjem kursu CBBIH na dan izrade ugovora.