Mikrokreditno društvo CREDO CENTAR d.o.o. Mostar

Obavijest

Cijenjeni Klijenti,

Prema Odluci Agencije za bankarstvo FBiH („Službene novine FBiH“, br. 22/2020, od dana 27.03.2020. godine) definirano/definisano je, da Klijentima čija je kreditna sposobnost pogoršana negativnim ekonomskim posljedicama, uzrokovanim stanjem izvanredne situacije, zbog pojave korona virusa, dakle, Klijentima čiji su izvori za otplatu smanjeni i to utječe na njihovu mogućnost izmirivanja kreditnih obveza/obaveza prema MKO-a, mikrokreditne organizacije mogu odobriti posebne, privremene mjere (ili kombinaciju posebnih, privremenih mjera), radi olakšavanja izmirenja kreditnih obveza/obaveza, za vrijeme trajanja stanja izvanredne situacije.

MKD Credo Centar d.o.o. Mostar pretpotstavlja, da je mnogim našim Klijentima onemogućeno ili znatno otežano obavljanje poslova, bilo kao samostalnih djelatnosti, bilo kao rad kod poslodavca ili dodatnih djelatnosti ili su ukupni prihodi u kućanstvu značajno smanjeni.

U skladu sa okvirima propisanim od strane Agencija za bankarstvo FBiH, MKD Credo Centar d.o.o. Mostar je definirao/definisao nekoliko posebnih (privremenih) mjera, putem kojih možete olakšati ili odložiti plaćanje vaših obveza/obaveza po osnovu kredita, a koje koristite u MKD Credo Centru d.o.o. Mostar.

U procesu odlučivanja o modalitetu privremene mjere, MKD Credo Centar d.o.o. Mostar je usmjeren na individualni pristup svakom klijentu, u okviru kojega ćemo, zajedno sa Vama, sagledati sve okolnosti, s ciljem iznalaženja odgovarajućeg rješenja, cijeneći povjerenje koje ste nam ukazali, poslujući s nama.

Set posebnih (privremenih ) mjera, koje se mogu odobriti klijentima MKD Credo Centra d.o.o. Mostar, na osnovu kojih se kreditne obveze/obaveze mogu prolongirati/ restruktuirati su:

a) moratorij, odnosno zastoj u otplati obveza/obaveza,

b) uvođenje „grace“ razdoblja za otplatu obveza/obaveza, u slučaju obveze/obaveze koja se otplaćuje anuitetno, na period od najduže 6 mjeseci,

c) produženje krajnjeg roka za otplatu obveze/obaveze, koji se otplaćuju anuitetno,

e) odobravanje dodatnog iznosa izloženosti, za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća, sa likvidnošću ,

f) druge mjere koje MKD CREDO CENTAR d.o.o. Mostar poduzima u cilju olakšanja servisiranja obveza/obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.

Neke od ovih mjera, ako su ispunjeni uvjeti/uslovi, mogu se odobriti na zahtjev klijenta, a pri tome je zahtjev, uslijed izvanrednog stanja, moguće podnijeti u pisanom obliku, bilo u prostorijama MKD Credo Centra d.o.o. Mostar, ul. Kneza Domagoja 11a, 88000 Mostar, bilo elektronskim putem (elektronska pošta, putem MKD Credo Centar d.o.o. Mostar internet stranice, SMS porukom i sl.), sa obrazloženjem razloga ugroženosti.

Najjednostavniji i najpraktičniji način, je popunjavanje online formulara za fizičke osobe/lica ili pravne osobe/lica

Nakon što MKD Credo Centar d.o.o. Mostar razmotri podneseni zahtjev, Klijent će biti obaviješten o statusu njegovog zahtjeva i privremenoj mjeri, koju može odobriti, odnosno o modalitetu, koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije.

Ukoliko klijent putem e-maila ili SMS/Viber poruke prihvati ponudu, MKD Credo Centar d.o.o. Mostar će sa Klijentom iskomunicirati vrijeme i mjesto potpisivanja ugovora i/ili Aneksa Ugovoru o kreditu i formalnog dokumentovanja/dokumentiranja provedenih radnji, kao i sve ostale uvjete/uslove za realizaciju ugovora i/ili Aneksa Ugovoru o kreditu.

Klijenti će za potrebe odobrenja prethodno navedenih posebnih, privremenih mjera, biti u obvezi/obavezi da potpišu Ugovor o kreditu i/ili Aneks Ugovoru o kreditu , te je stoga neophodna i prethodna suglasnost/saglasnost Sudužnika i/ili Jemca, ako je isti učesnik u poslovnom odnosu.

Iznimno, MKD Credo Centar d.o.o. Mostar će kao privremenu, posebnu mjeru, za one Klijente za koje procijeni, da su isti ugroženi posljedicama COVID-19, bez konsultacije sa Klijentima, ukoliko ocijeni, da Klijenti nisu bili u mogućnosti, da zbog tehničkih ili drugih prepreka podnesu zahtjev za restrukturiranje duga i sa njima, ni na koji način, ne može stupiti u kontakt, odrediti samoinicijativno zastoj u otplati kreditnih obveza/obaveza (moratorij).

Tijekom/tokom navedenog privremenog moratorija, Klijent neće plačati kreditne obveze/obaveze po osnovu glavnice i redovne kamate, koja se obračunava tijekom razdoblja zastoja u otplat.

MKD Credo Centar d.o.o. Mostar će dogovoriti sa Klijentima način izmirenja tih obveza/obaveza, u narednom razdoblju, u ovisnosti od mogućnosti Klijenta za njihovu otplatu.

Ukoliko u tijeku/toku trajanja privremenog moratorija, MKD Credo Centar d.o.o. Mostar sa Klijentom ne stupi u kontakt i ne dogovori neku od predviđenih mjera, istekom privremenog moratorija, MKD Credo Centar d.o.o. Mostar će biti prinuđen, da nakon tog razdoblja, Klijentova kreditna dugovanja smatra dospjelim i da sa istim postupa u skladu sa važećim Ugovorom o kreditu, te definiranim internim procedurama za postupanje.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da se odmah obratite MKD Credo Centar d.o.o. Mostar.

Kontakt podaci MKD Credo Centar su https://www.credo-centar.ba/kontakt/

Zahtjev za fizičke osobe/lica
Zahtjev za pravne osobe/lica